GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50423
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hylland
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse. Markert ravine på midten av førekomsten. Manglar snitt. Truleg hovudsakleg sand og grus. 8-10 m mektig. Skred/urmateriale utover terrasseflata. I lia nord og nordaust for terrassen mektige skred- og ras- vifter. Inneheld fyllmassar. Den resente elvesenga kan og innehalde sand/ grus til bruk for fyllmasse og eventuelt meir høgverdig bruk.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse