GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50425
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæbelhagen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei vifte der det meste av massane er avsett av ei breelv. I tillegg finst ein del rasmateriale. Rotpunkt ca. 225 m o.h. Snitt viser usorterte massar av sand, grus og stein. Einskilde blokker. Eigner seg best til fyllmasse. Elvesenga og viftene ved Hemre og Bøen kan også innehalde ein del materiale til fyllmasse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse