GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50427
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Undredal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er tolka som eit isranddelta. Erosjon har delt deltaet i tre delar. Det meste av massane er lokalisert til søraust-sida av elva. På andre sida er det berre ein mindre deltarest. Deltaflata avtek utover dalen frå ca. 150-130 m o.h. Manglar gode snitt, men fekk inntrykk av sortert sand, grus og stein. Noko rasmateriale kan påreknast. 2008: Uttak er lite aktuelt grunna nedbygging.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse