STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50429
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Låvishagen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tunnelstein som stammar frå kraftverksbygging. Avstandsfoto frå nord. Oslo Lysverker opplyser at mengden er 330 000 m3. Tipp i dalside i jordbruksområde. Planert og overflatebehandla til fulldyrka eng.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse