GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50433
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gudvangen vest
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I dalsidene er det flere større skred/elvevifter som kan benytes som fyllmasser. Ved Ramsøybrua er det tatt ut en del masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse