STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50435
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hagane
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Kommunetippen inneheld 350.000 m3. Vegforbindelse. Steintippen ved hagane er planert og tilsådd. 60 m o.h.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse