STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50441
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vetledalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ikkje ferdig planert. Store delar av tippen i bruk til veg og koblingsanlegg. Vegsamband. 800 m o.h. Materialet er fyllitt, skifer og gneis. Mengde 700.000 m3. Areal 100 da.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse