STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50443
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Djupebotn
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintippen er ikkje ferdig. I bruk til veggrusproduksjon. Materialet er gneis, skifer og fyllitt. 900 m o.h. Volum 250.000 m3. Areal 30 da.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse