STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50445
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossane
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp. Volum 285.000 m3. Areal 50.000 da


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse