STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50451
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartavatn
(Sist oppdatert 15.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergartar: skifer, fyllitt og gneis. 1300 m o.h, veg 5 km, ubrøytt. Skal planerast og såast til. Volum 236.000 m3. Areal 15 da.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse