STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50453
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frilidalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergartar: skifer, fyllitt. Vegsamband. 800 m o.h. Planert, overflatebehandla til fulldyrka eng, ca. 68 da. Volum 260.000 m3.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse