GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50461
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Telsnes
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I den lange Nærøyfjorden er det avsatt nokre mindre elvevifter og rikeleg med skred/skredelvevifter. På dette ØK-bladet er det to mindre elvevifter på austsida av fjorden og ei rekke skredvifter på nordvestsida av av fjorden. Ein del av materialet kan nyttast som fyllmassar.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse