STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50463
Aurland (4641) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp fra Flåmstunnelen. Volum ca. 13.000m3 (opplysninger fra teknisk etat). Massene er knust med grovknuser (maskinkult) og i en finere fraksjon (0-20?). Noe flisig materiale. Bergarten er en grå gneis.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse