GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50467
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Voldum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Flomskredvifte ved utløpet av Voldagjelet. Blokk i overflata. Mesteparten av arealet er oppdyrket. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse