GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50469
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøttebø
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Blokkrikt skredmateriale over breelvmateriale. Reine sandlag i bunnen av forekomsten. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse