GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50473
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Maralykkja
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er ei flaumskredvifte med stor stein og blokker i overflata. Det er opna to mindre massetak i dei nedre delane av vifta, under 2-3 m med stein og blokk er det sortert og lagdelt sand og grus, truleg avsett fra elva som no renn over vifta. Det er vanskelig å avgrense dei sorterte massane. I vestre del av vifta er det eit mektig blokkhav av noko avrunda blokk. Heile vifta er skogvokst.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse