GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50475
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørneskardlia
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv- og elvemateriale, avsett i vifteform. Stein og blokk er hovudsakleg kantrunda, men runda stein finst også. Avsetninga inneheld mykje stein og blokk, korttransportert materiale. Eit par skrå terrassar viser at avsetninga er avsett i eit høgare havnivå. Store konfliktar ved masseuttak. Nedre delar av vifta er dekt av fylkessjukehuset og eit bustadfelt. I dei øvre delane er det teke ut noko masse. 2008: Nesten heile førekomsten er nedbygd og uaktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse