GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50479
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørkum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse, delvis dekt av skredavsetningar. Førekomsten er ikkje nærare undersøkt. Inneheld truleg ein del sand og grus, men og noko finstoff. Uttak kan kome i konflikt med jordbruksinteressar.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse