GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50483
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mo
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest av eit delta, bygd opp til tidlegare havnivå. Deltaoppbygging med skrålag. Topplaget er tjukt, 7 m, og inneheld grus, stein, sand og blokk. Under dette er det sand og grus. I visse parti har materialet i terrassen morenepreg. Avsetninga er omlag 20 m mektig i gjennomsnitt. Fleire mindre massetak. Bergartsmaterialet ser ut til å vere av god kvalitet, harde bergartar frå Jotundekket. Delar av førekomsten må bli klassifisert som særs viktig.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse