GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50485
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rå
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest etter eit randdelta som har vore oppbygd til marin grense i området. Elva har under landhevinga grove seg ned i avsetninga og laga fleire terrassenivå. Materialet i den øverste delen av terrassane er bygd opp av grovt materiale (grov sand, grus, stein og noko småblokker). Under ligg det godt sorterte massar av sand, grus og silt. Det er få snitt i avsetninga, så det er uråd å få oversikt over kor finkorna avsetninga er. Dette bør undersøkast nærare. For tida er ikkje bøndene interessert i noko uttak av massane.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse