GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50487
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Borlaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvevifte avsett fra Mørkedøla. Ein del stein og blokk i overflata. Det er opna eit lite massetak på vifta. Snittet viser sortert sand og grus, men inneheld humus. Fyllmasseressurs som trolig har liten liten mektighet over grunnvann. Kan også benyttes til jordforbedring.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse