GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50489
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ljøsne
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest av randdelta bygd opp til marin grense. Markert topp- og skrålag der det sorterte materialet varierer frå reine sandlag til grove grus-, stein-, og blokklag. Det finstoffhaldige botnlaget kjem stadig høgare opp i avsetninga mot vest. Terrassen ved Nedre Lysne er difor ikkje teke med i volumoverslaget. Aust for deltaet er det og ein smal terrasse bygd opp av finstoff. To store rasvifter går utover terrassen. Det er truleg mykje sorterte massar under rasviftene. Dette er heller ikkje med i volumoverslaget. Førekomsten kan truleg vere aktuell for uttak, dersom det er behov for det.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse