GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50493
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ystabø (Bø)
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Flaumskredvifte med blokkig overflate. To snitt i nedre delar av vifta viser dårleg sorterte massar av sand, grus og stein over marine avsetningar. I eit massetak lenger oppe på vifta er det sorterte massar under 2 m med blokk og stein. Materialet i vifta høver til fyllmassar.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse