GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50495
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brusestøl
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning. To massetak opna i avsetninga. Stølsbygningar oppe på flata og nede i massetaket hindrer vidare uttak. Snittet viser sortert og lagdelt sand, grus og stein, der sand dominerer. Fjellet kjem fram i dagen fleire stader. Ved massetaka er tjuknaden 15-20 m. På andre sida av Smeddalsvatnet er det ein ryggforma avsetning som ser ut til å innehalde sorterte massar, sand og grus. Ikkje nærare undersøkt.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse