GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50497
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tynjedalen
(Sist oppdatert 28.jul.1993)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved utløpet av Tynjadalen ligg restar etter eit delta som har vore bygd opp til eit tidlegare havnivå. Under landhevinga har elva erodert i deltaet så berre terrasserestar i ulike nivå ligg igjen. Materialet er lagdelt og sortert sand, grus og stein. I nordaustre del av avsetninga er det stort innslag av sand under eit grovt topplag. Truleg er det ein del finstoff under delar av avsetninga. I øvre delar av terrasseflatane er det grovt materiale. Skredmateriale fra dalsidene ligg over store delar av terrassane. Massane vart brukt i vegar og fyllingar. Truleg har visse parti materiale til meir høgverdig bruk.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse