GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50499
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eri
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasse, bygd opp til eit tidlegare havnivå. Materialet gir inntrykk av å vere dominert av godt sortert sand med noko grus. Det er truleg finstoff nede i avsetninga. Dette bør nærare undersøkast ved hjelp av boringar og seismikk dersom det er interesse for å utvinne massane. Det er fleire mindre massetak i avsetninga. Uttak vil kome i konflikt med jordbruksinteresser.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse