GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50501
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tønjum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor elveskredvifte. Materialet i overflata er grovt, stor stein og blokk. Eit snitt ved ein byggeplass nede mot riksvegen viser eit 2 m tjukt skredlag over godt sortert sand og grus. Den nedre delen av vifta ligg truleg over godt sorterte massar. Rett aust for vifta, ned mot riksvegen, har ein funne silt og leirhaldige massar.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse