GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50503
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erdal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Deltaavsetning bygd opp til marin grense. Skrålaga fell ut dalen. Elva har seinare erodert seg ned i avsetninga og danna terrassar. Dei drivverdige delane av førekomsten ligg i dei store terrassane ned mot fjorden, på begge sider av elva. Oppover dalen er det og terrassar, men dei inneheld lite massar. Dessuten er massane blanda med skred- og morenemateriale. Dette er ikkje med i volumoverslaget. I den resente elvevifta er det truleg mykje sortert materiale som kan grabbast. Lokalt viktig førekomst.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse