GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50505
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vindedal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Deltaavsetning, avsett opp til marin grense. Elva har erodert ut terrassar. Snitt i vegskjeringane viser lagdelt og godt sortert sand og grus i dei øverste metrane. Nedenfor garden Sva er det eit mektig lag av silt/leir under sand/gruslaget. Tjuknaden er ukjent, men det er truleg sand-/gruslag under silt-/leirlaget. Det er mest lausmassar på austsida av elva. Elva renn på fjell. Silt/leirlaget har truleg ein viss utbreiing i avsetninga. Uttak i avsetninga kan kome i konflikt med dette finstoffet.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse