GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50507
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breistøl
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse, 1-3 m mektig. Materialet inneheld godt sortert grus, sand og stein. Lite finstoffinnhald. Snitt i lite massetak viser at massane ikkje er reine. Humus finst ned gjennom heile avsetninga. Massane kan brukast til fyllmasse og til vegdekke (rett nedfor tippmassane i Stardalen er det ein førekomst med sand og finsand, truleg bresjøavsetningar).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse