GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50509
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eggestølen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i morenemateriale. Over morenemassane ligg skredmateriale. Massane er nytta til vegdekke. Kraftig ravinering i morenematerialet. Tjukke morenemassar ligg langs vegen. På andre sida av elva, ved stølen ved Eråksdalen, ligg det og ein god del lausmassar. Førekomsten er ikkje nærare undersøkt. Det ser ut til å vere morenemateriale som er noko vaska i overflata og i sidene ned mot elva.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse