GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50511
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fillestøl
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv- og bresjøavsetningar over tjukke morenelag. Haug- og ryggforma avsetningar. Vanskelig å avgrense nøyaktig. Massane vart brukt til vegen fra Smeddalsvatn og opp fjellet i samband med kraftutbygging (ÅSV). Materialet er forholdsvis dårlig sortert.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse