GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50513
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sluten
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre terrasse med breelvmateriale. Hovudsakleg sand og grus med mindre mengder stein. Ved elvemunningen er det bygd ut eit markert delta i Smeddalsvannet. Inneheld truleg ein del sand/grus/stein. Terrenget ellers er prega av morenemateriale.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse