GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50515
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Honingane
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale avsett i eit vassivå. Massane er mye grov stein og blokk, men og sand og grus. Truleg avsett i katastrofetapping av eit vatn lengre nord. Området nordaust for avsetninga er reinspylt for lausmassar. Det er eit tydeleg dreneringsspor på avsetninga. Det grove materialet ligg att i låge, langstrakte ryggar. Dreneringsspora munnar ut på flata midt på breelvsletta. Snittet i massetaket viser 4-5 m tjuknad over grunnvassnivået. Stein og blokk er for det meste kantrunda.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse