GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50517
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvamme/Sprakehaug
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To flaumskredvifter som delvis går over i kvarandre. Grovt materiale i overflata. Stein og blokk er kantrunda/runda. Materialet er relativt dårleg sortert. Rett aust for viftene er det teke ut massar i morene og skredavsetningar. Mesteparten av arealet på flomviftene er bebygd og oppdyrket.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse