GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50519
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Eggum
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrassar og elvesletter. Høgaste terrasse ligg 3-4 m over elva (volumanslått), lågaste terrasse 1 m over elva. Det er ikkje teke ut massar i terrassane, stikkprøver viser at materialet er sand og grus. I flaumperiodar går vatnet over den nedste terrassen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse