GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50521
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Liaråsen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med sand og grus, dekt av skred- og urmassar. 4-5 m med massar over grunnvasspeilet. Massetaket er nedlagt og delvis gjenfylt.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse