GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50523
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eldrevatn, aust
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Godt sortert breelv/elveavsetning. Grunnvassnivå 1-2 m under markoverflata. Førekomsten ligg i eit område med mange morenerygger. Like ved riksvegen på fylkesgrensa er det ein kame-avsetning, der materialet er sand og grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse