STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50529
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stardalen
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp 1100 m o.h. Inneheld ca. 205.000 m3 laust mål. Bergartane er kambrosilurske sedimentbergartar og grunnfjellsbergartar (diorittiske gneisar og øyegneisar). Fordelinga er ukjent. Vegvesenet har teke ut 16.600 m3 i 80/81 og har planar om å ta ut ca. 20.000 m3 i tida framover. Eigar er Østfold fylke v/Borgund kraftverk. Anleggsveg ca. 1 km fra riksveg 52.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse