STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50531
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Losknuten
(Sist oppdatert 27.jul.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp 1100 m o.h. Bergartane er for det meste hornblenderik dioritt, men og kambrosilurske sedimentbergartar. Eigar er Østfold fylke ved Borgund kraftverk. Anleggsveg fra E-68 ca. 7-8 km. Beite.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse