GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50537
Lærdal (4642) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Kvamme
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elve-/skredvifte med grovt materiale i overflata (grus, stein og blokk). Eit lite massetak viser at under det grove materialet er det dårleg sortert sand, grus og stein med ein del blokk. Det vart teke ut mindre massar til veg og fyllingar. Nedre del av forekomsten er oppdyrket, og den øverste delen er skogbevokst.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse