GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50539
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Ofredal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta der hovudmengda av massane ligg på vestsida av elva, med berre mindre mengder på austsida. Volumutrekninga er grunna på eigne feltundersøkingar, og på rapportar frå Noteby og A/S Geoteam. Materialet er sortert og lagdelt sand og grus med ein del stein og noko blokk. Steinen er avrunda. Kvalitetsundersøkingar som Noteby har gjort viser at massane har svært god kvalitet både for betong og vegføremål. Det er tynt med materiale nord i avsetninga.

Bilder
1. Forekomosten sett fra sørsiden av Årdalsfjorden


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse