GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50541
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indre Ofredal
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I Indre Ofredal spesielt langs austsida av elva finst ein del mindre lausmasseavsetningar. Materialet ser ut til å vere sortert sand og grus med ein del stein. Ein del av massane kan nyttast til lokalt bruk til vegar og i visse parti til støypesand.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse