GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50543
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Naddvik
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta med fleire terrassenivå. Lagdelt og sortert sand/grusmassar med ein del stein og blokk. Det øvste laget er grovt slik at det er vanskeleg å få inntrykk av massane nedover. I dei låge terrassane i nord ligg det sand under 1,5 m grovt topplag. Truleg finmateriale vidare nedover. Ved vegen sørvest i avsetninga kjem det marine finsediment fram i dagen. Langs dalsidene er det skredmateriale over avsetninga. I den resente elvesletta er det truleg finstoff under det grove topplaget.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse