GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50545
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seimsdalen
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er bygd opp av vifter som er terrasserte og gjennomskorne av elva. Det er vanskeleg å få oversikt over materialet. Fleire snitt viser sortert og lagdelt sand, grus og ein del stein. Andre snitt viser morenemateriale. Mot sjøen er det også meir finstoff i botnen. Inntrykket er at det ligg større og mindre mengder med noko sortert materiale over morenemateriale. I visse parti har skredmateriale blanda seg inni dei andre massane. For det meste fyllmasseressurs. Fallprøven viser dårleg kvalitet med omsyn på mekanisk styrke. 2008: Førekomsten er meir eller mindre nedbygd.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse