GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50547
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årdalstangen, NV
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nordvestre del av eit isranddelta. Tydeleg topp- og skrålag av sortert sand og grus med ein del stein i austre del av avsetninga. I vest er det lagdelt sand og finsand: terrassen held fram mot vest men her er det truleg vesentleg finmateriale. Avsetninga er ved fjellsida dekka av skredmateriale. Grunna stor konflikt med skule og idrettsplass er det lite materiale som kan takast ut.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse