GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50549
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årdalstangen, SA
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elv/skredvifte som ligg over sørlege del av isranddeltaet. Dette var, før elva skar seg igjennom, samanhengande med førekomst nr. 5. Snitt i deltamaterialet viser sortert og lagdelt sand og grus med noko stein. Stor dominans av sand. Viftematerialet er truleg mindre godt sortert med høgt stein- og blokkinnhald. Heile avsetninga er nedbygd så det er lite sannsynleg at særleg mykje av massane kan takast ut til andre føremål.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse