GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50551
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fardalen
(Sist oppdatert 10.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er gjennomskoren av ei sideelv frå aust. Den sørlege delen er terrassert breelv/elvemateriale. Materialet er sortert sand, grus og stein der sandfraksjonen dominerer. Mykje humus. Gardbrukaren såg på massane som ueigna som støypesand. Den nordlege delen av avsetninga inneheld og sorterte sand/grusmassar, men her er det meir skredmateriale i overflata. Lokal fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse