GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50553
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandbakkane
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassen ligg på vestsida av elva der Utla og Moaelva renn saman. Israndrest som før elveerosjon var samanhengande med isranddeltaet ved Moa. Terrasseflata ca. 95 m o.h. Det er teke ut noko masse to stader i førekomsten. Det eine snittet er heilt utrasa, men øverst i det andre er det tydeleg lagdeling. Massane er her uttake heilt inn til fjellgrunnen. Materialet er bygd opp av sortert sand, grus og stein.

Bilder
1. Forekomsten sett fra øst


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse