GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50559
Årdal (4643) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moa
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein rest av eit isranddelta med toppflate ca. 98 m o.h. Massane er truleg avsett både frå Utladalen og Moadalen. Snitt i sør- og nordenden av førekomsten, og begge viser sortert og lagdelte massar. I sør er det grove massar med høgt grusinnhald med stein og noko blokk. I nord er det dominans av sand og også finsand. Kan vere finare materiale i botnen. Truleg avsett i ei bakevje. Veglaboratoriet opplyser at marerialet har god kvalitet for vegføremål og betongtilslag.

Bilder
1. Forekomsten sett fra sør


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse